Schade melden
Autoschade-Wildeboer Maasland
auto uitdeuken, auto spuiten 24 uurs service
Autoschade-Wildeboer Maasland
Gedegen vakwerk
Vakmanschap staat bij ons hoog in het vaandel
Gedegen vakwerk
Uitdeuken zonder spuiten!
kleine deukjes snel verholpen, zonder spuiten!
Uitdeuken zonder spuiten!
Grote klus
Gemotiveerde en vakkundige specialisten
Grote klus
Kleine deukjes snel verholpen
Geavanceerde apparatuur voor precisie werk aan uw auto
Kleine deukjes snel verholpen
Kunststof reparatie
Lassen van kunststof onderdelen behoort ook tot de mogelijkheden
Kunststof reparatie
« »

Privacy verklaring

Inleiding
Wildeboer Haaglanden b.v. verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Privacyverklaring
Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
Wildeboer Haaglanden b.v. verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Wildeboer Haaglanden b.v. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: - Het aangaan van overeenkomsten - Het versturen van nieuwsbrieven   Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: - Naam, voorletters, tussenvoegsel, adres, postcode, woonplaats, provincie, land, telefoonnummer, e-mailadres, website, geslacht, voertuiggegevens, verzekeringsgegevens.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo kan het voorkomen dat wij gebruik maken van een derde partij voor: -  Autoruitschadeherstel
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.   Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.  

Bewaartermijn
Wildeboer Haaglanden b.v.bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Surfgedrag en statistieken
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Wildeboer Haaglanden b.v. en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Nieuwsbrief
Je hebt de mogelijkheid je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief bieden wij informatie op het gebied van online ondernemen. Je e-mailadres wordt ook toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven als er sprake is van een relatie. Als je een nieuwsbrief ontvangt bevat deze een unieke link, waarmee je jezelf kunt afmelden. Deze nieuwsbriefadressenlijst wordt niet aan derden verstrekt.

Verwerking Persoonsgegevens
Wildeboer Haaglanden b.v. behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Wildeboer Haaglanden b.v. verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de Wildeboer Haaglanden b.v. -nieuwsbrief en bij een bezoek aan Wildeboer Haaglanden b.v. evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Wildeboer Haaglanden b.v dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in website of Wildeboer Haaglanden b.v. hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar info@autoschade-wildeboer.nl of Wildeboer Haaglanden b.v., Het Ambacht 5, 3155 AK Maasland. Wildeboer Haaglanden b.v. verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies
De website autoschade-wildeboer.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Wildeboer Haaglanden b.v. beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Wildeboer Haaglanden b.v. na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Wildeboer Haaglanden b.v. gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Wildeboer Haaglanden b.v. website en hun functionaliteit.
Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies:
Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.
Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Google Analytics:
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Wildeboer Haaglanden b.v. inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Wildeboer Haaglanden b.v. de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Wildeboer Haaglanden b.v. kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Facebook:
Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via Wildeboer Haaglanden b.v. cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Wildeboer Haaglanden b.v. website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Twitter:
Wildeboer Haaglanden b.v. plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Wildeboer Haaglanden b.v. website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.

Cookies weigeren
Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

Beveiliging
Wildeboer Haaglanden b.v. heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

Links
Op de websites van Wildeboer Haaglanden b.v. zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Wildeboer Haaglanden b.v. kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Wildeboer Haaglanden b.v., dan kunt u deze richten aan Wildeboer Haaglanden b.v., Het Ambacht 5, 3155 AK Maasland, tel: 010-5917653 of per e-mail: info@autoschade-wildeboer.nl  

Inzage en correctie van gegevens
Als relatie van ons kun je een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kun je een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. Je kunt je verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan ons: zie de contact pagina voor nadere gegevens.
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Wijziging van Privacy Verklaring
Wildeboer Haaglanden b.v. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Verklaring. Wildeboer Haaglanden b.v. adviseert u regelmatig dit Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.
Acties
Contact
Het Ambacht 5
3155 AK Maasland
Telefoon: (010) 591 76 53

info@autoschade-wildeboer.nl

Bekijk hier onze privacy verklaring: